אחריות

תנאים כללים

גלגלי ולודרום מגובים באחריות לקונה המקורי, המחזיק בחשבונית מקורית על שמו בלבד, כנגד פגם בייצור או כשל בחומר או בעבודה.

החברה תתקן או תחליף, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מוצר פגום או תקול.

תקופת האחריות 

לגלגלים בעלי משטח בלימה מקרבון: 24 חודשים מיום החשבונית המקורית.

לגלגלים בעלי משטח בלימה מאלומיניום: 12 חודשים מיום החשבונית המקורית .

לגלגלי הרים: 12 חודשים מיום החשבונית המקורית.

מגבלת משקל בשימוש בגלגלי ולודרום:

גלגלים בפרופיל 50 עד 90 מ"מ: עד 110 ק"ג (משקל כולל).

גלגלים בפרופיל 40 מ"מ ומטה: עד 90 ק"ג (משקל כולל). 

גלגלי ולודרום לא תוכננו לשימוש באופני טנדם. שימוש באופני טנדם הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לגלגל או לבטיחות הרוכבים בשימוש כזה!

לחץ אויר מקסימאלי:

בכול הגלגלים: 116 PSI, אולם, כיום ידוע שלחץ אוויר גבוה מדי אינו מוסיף למהירות הרכיבה  ואף פוגע בביצועים.

לחץ אוויר גבוה מדי פוגע גם בנוחות ושיכוך הויברציות, באחיזת הכביש בתאוצה ובפנייה ואפילו בעמידות בפני פנצ׳רים!

אנו ממליצים להתעדכן במחקרים העדכניים בנושא לחץ אוויר בצמיגים ולנסות לחץ נמוך ממה שהיה מקובל בעבר.

הערת בטיחות חשובה!

בהיעדר תקן בינלאומי אחיד לפרוטוקול הדבקה של צמיגי טיובולר, חשוב לבחור בקפידה אך ורק בדבק או בסרט הדבקה אשר היצרן שלהם מייעד אותם ספציפית לחישוקי קרבון ולעקוב באדיקות אחר פרוטוקול ההדבקה  של  יצרן הדבק שבחרת.

חובה לכסות בדבק את כול אזור המגע בין הצמיג לחישוק בלי להשאיר אפילו מ"מ ללא חומר הדבקה!

אי מילוי הוראות יצרן הדבק כלשונן עלול לגרום לבריחת הצמיג מהחישוק ולגרום לתאונה קשה.

לפני הדבקת צמיג מומלץ לצפות בסרטוני הדרכה ביו-טיוב בנושא הדבקת צמיג טיובולר באמצעות הדבק או הסרט שבחרת.

חברת ולודרום ממליצה על שימוש בסרט הדבקה של ולודרום או על דבק של חברת קונטיננטל שמיועד ספציפית לחישוק קרבון.

 Crash Replacement Program

במקרה של כשל שאינו מכוסה באחריות מכול סיבה שהיא, ובכלל זה נזק מתאונה, נזק למוצר מיד שניה, נזק שקרה עד 24 חודשים לאחר תום תקופת האחריות, אנו מציעים ללקוח המעוניין בכך להשיב אלינו את המוצר שניזוק ואנו נחליף אותו בחדש בתמורה למחיר מוזל בשיעור שיתעדכן מפעם לפעם ומשתנה מדגם לדגם.

Site-pro - Web Development | Copyright © velodrome.co.il

054-4990430
לחנות